اربعین حسینی را تسلیت عرض می کنیم

اربعین حسینی را تسلیت عرض می کنیم

جامعه هتل ها و هتل آپارتمان های استان قم اربعین حسینی (ع) را تسلیت عرض می کند.

عزاداری های شما مورد قبول درگاه الهی